Integrated Brands

A showcase of integrated strategic brand communications.
Sony Sony
KORG KORG
Lenovo Lenovo
Bose Bose
GoPro GoPro
RIM RIM
BlackBerry BlackBerry
LG LG
Intel + Toshiba Intel + Toshiba